Слова песни ZISU KYHPACHÂ NO-ÂHCHHIH -Mara Krizyhpa Hlabu

Здравствуйте пользователи ресурса TheSong RU - сегодня предлагаем Вашему вниманию текст песни ZISU KYHPACHÂ NO-ÂHCHHIH -Mara Krizyhpa Hlabu . Вся информация относительно прав собственности находятся у собственника песни, на данном ресурсе предоставлена информация исключительно в ознакомительных целях.

ZISU KYHPACHÂ NO-ÂHCHHIH

1. Zisu kyhpachâ no-âhchhih,
A zawhngiahna reithai si;
Vâ — O khaihpha nah khochhihpa,
Eima châta miah chhuahdy.

Vârâh eima tlô ti ta,
Cha noh rônahpa lia eimâ ly aw;
Zisu eima hmô ti,
Pahniena hla cha sa aw pi.

2. Vârâh pangai ta eima sie,
Meihdozy a vaw zoh tyh;
Châhrasa khitlyna chhâ ti,
Zohna riethei a pai aw.

3. Siana nata ngâchhihpa ta,
Noh to chakao lymâ si;
A rônahna to hr’awpa ta,
Hrochhôh na he hria suh vy.

4. Eima hmia lâ râh rônahpa,
Ngiazie reitiah leipa a y;
Lôsôhpa ochhi ngia pata,
Ngôh khih lia charei aw pi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock detector